Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku

kier. aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek
studia stacjonarne, jednolite magisterskie
|| logowanie || zmień hasło || 

Logowanie

W celu złożenia podania w IRK prosimy podać nr pesel lub wygenerowany w procesie rejestracji numer dostępowy i hasło oraz wybrać z listy kierunek studiów, którego dotyczy aplikacja.

Osoby nie posiadające indywidualnego konta w IRK proszone są o przejście do zakładki załóż konto.

PROCEDURA

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie i zatwierdzenie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uzupełnienie w systemie w zakładce e-dokumenty elektronicznych wersji następujących załączników:
- skan świadectwa dojrzałości,
- skan dowodu osobistego,
- teksty utworów przygotowanych na egzamin,
- zdjęcie legitymacyjne.

Wpłaty można dokonać w dniu egzaminu.
Osoby, które zdawały już egzamin w pierwszym naborze i nie zostały przyjęte, mogą aplikować po raz kolejny.

TECZKI
Uwaga, na etapie rejestracji kandydatów NIE PRZYJMUJEMY teczek z dokumentami. Teczki są wymagane na I ETAPIE egzaminu – przystępując do I etapu kandydaci zobowiązani są przynieść ze sobą kompletną teczkę z dokumentami. Teczka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata na studenta.

Kompletna i podpisana teczka musi być złożona w dziekanacie w dniu ogłoszenia wyników o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu.

przejdź do:
odzyskiwanie hasła>
załóż konto kandydata>


UWAGA! Informujemy, że zakończono etap przyjmowania podań w formie elektronicznej na rok akademicki 2019/2020.
Wydziałowy system IRK jest dostępny wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów rekrutacji!

Osoby, które nie zatwierdziły w terminie podań w formie elektronicznej nie mają dostępu do systemu!


PESEL lub numer dostępowy:
(dla osób nie posiadających nr PESEL)
hasło:


logo Akademii
Internetowa Rejestracja Kandydatów
2019/20