Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wiedza o Teatrze
studia stacjonarne pierwszego stopnia

Utworzenie konta

W celu utworzenia konta prosimy dokładnie wypełnić poniższy formularz oraz zwrócić szczególną uwagę na zgodność pisowni imienia i nazwiska z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości.

Osoby nie posiadające polskiego numeru PESEL proszone są o podanie daty urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (np. 2000-12-30).

zobacz też:
Zasady rekrutacji oraz Regulamin IRK ≫≫* - oznacza pola wymagane lub błędnie wypełnione w przypadku gdy polu nie można przypisać wartości prosimy użyć sformułowania "nie dotyczy"

Zarejestruj się